Free trial | ArubaCloud.pl

Porady Admina

Porady Admina: chown

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2023, 12:47

W kolejnym wpisie z cyklu Porady Admina zapoznamy się z programem chown.

Program chown zmienia właściciela i/lub grupę właścicieli każdego zadanego pliku.

Jeśli podano wyłącznie właściciela (nazwę użytkownika lub numeryczny identyfikator użytkownika), ten użytkownik staje się właścicielem każdego podanego pliku, a grupa nie jest zmieniana. Jeśli po właścicielu występuje dwukropek i nazwa grupy (lub numeryczny identyfikator grupy), bez spacji między nimi, zmieniana jest również grupa plików. Jeśli po właścicielu wpisano dwukropek, lecz nie podano nazwy grupy, właścicielem plików staje się wskazany użytkownik, a grupa jest zmieniana na główną grupę (zgłoszeniową) właściciela. Jeśli podano dwukropek i grupę, lecz pominięto nazwę właściciela, zmieniana jest tylko grupa plików. Jeśli podano tylko dwukropek lub nie podano niczego, nic nie jest zmieniane.

Opcje
-c, –changes podobnie jak opcja –verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach
-f, –silent, –quiet wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach
-v, –verbose wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku
–dereference działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne, zamiast na samych dowiązaniach
-h, –no-dereference działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują
–from=OBECNY-WŁAŚCICIEL:OBECNA-GRUPA zmienia właściciela i/lub grupę każdego pliku tylko, jeśli obecny właściciel i/lub grupa pasują do podanych
–no-preserve-root nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny
–preserve-root odmawia działania rekurencyjnego na /
–reference=PLIK-WZORC używa właściciela i grupy PLIKU-WZORC zamiast podanych wartości WŁAŚCICIEL:GRUPA
-R, –recursive działa rekurencyjnie na plikach i katalogach
-H jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim
-L podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu
-P nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)

Program 'chown’ jest częścią pakietu 'coreutils’, który dostępny jest w większości dystrybucji Linux.

Składnia
chown NOWYWŁAŚCICIEL plik1

Przykłady

Zmienia właściciela /tmp na „root”
sudo chown root /tmp

Podobnie, lecz zmienia również jego grupę na „staff”.
sudo chown root:staff /tmp

Zmienia właściciela /tmp i podkatalogów na „root”
sudo chown -hR root /tmp

Zmiana właściciela grupy na friends
sudo chown :friends /tmp

Zmień właściciela tylko wtedy, gdy właścicielem pliku jest określony użytkownik

Używając flagi „–from”, możesz zmienić właściciela pliku (guest), tylko jeśli ten plik jest już własnością określonego właściciela.
chown --from=guest pawel plik1

Zmień grupę tylko wtedy, gdy plik należy już do określonej grupy

Tutaj również użyto flagi „–from”, aby zmienić grupę 'friends’ na 'family’ pliku 'plik1′
chown --from=:friends :family plik1

Skopiuj ustawienia właściciela/grupy z jednego pliku do drugiego

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu flagi „–reference”, w tym przypadku właściciel pliku 'plik1′ został skopiowany jako właściciel pliku 'plik2′
chown --reference=plik1 plik2

Więcej informacji o programie chown uzyskasz poleceniami:
chown --help
man chown

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.