Porady Admina

Porady Admina: useradd

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2023, 22:24

Kolejnym programem z cyklu Porady Admina jest dziś useradd.

useradd to polecenie w systemie Linux, które służy do dodawania kont użytkowników do systemu. Useradd wprowadza zmiany w następujących plikach:
/etc/passwd
/etc/shadow
/etc/group
/etc/gshadow

oraz tworzy katalog dla nowego użytkownika w /home

Opcje
–badname : nie sprawdza złych nazw
-b, –base-dir BASE_DIR : katalog podstawowy dla katalogu domowego dla nowego konta
–btrfs-subvolume-home : używa podwoluminu BTRFS jako katalogu domowego
-c, –comment KOMENTARZ : pole nowego konta
-d, –home-dir HOME_DIR : katalog domowy nowego konta
-D, –defaults : wypisuje lub zmienia domyślną konfigurację useradd
-e, –expiredate EXPIRE_DATE : data wygaśnięcia nowego konta
-f, –inactive NIEAKTYWNE : okres nieaktywności hasła nowego konta
-F, –add-subids-for-system : dodaje wpisy do sub[ud]id nawet podczas dodawania użytkownika systemowego
-g, –gid GRUPA : nazwa lub identyfikator grupy podstawowej nowego konta
-G, –groups GRUPY : lista dodatkowych grup nowego konta
-k, –skel SKEL_DIR : używa tego alternatywnego katalogu szkieletowego
-K, –key KLUCZ=WARTOŚĆ : zastępuje domyślne ustawienia /etc/login.defs
-l, –no-log-init : nie dodaje użytkownika do ostatniego dziennika i bazy danych dziennika awarii
-m, –create-home : tworzy katalog domowy użytkownika
-M, –no-create-home : nie tworzy katalogu domowego użytkownika
-N, –no-user-group : nie tworzy grupy o takiej samej nazwie jak użytkownik
-o, –non-unique : pozwala na tworzenie użytkowników z duplikatem (nieunikatowym) identyfikatora UID
-p, –password HASŁO : zaszyfrowane hasło nowego konta
-r, –system : tworzy konto systemowe
-R, –root CHROOT_DIR : katalog, w którym ma zostać wykonany chroot
-P, –prefix PREFIX_DIR : przedrostek katalogu, w którym znajdują się pliki /etc var wpatb = {"location":"body","is_rtl":"ltr","is_right":"reversed","responsive":"a11y-non-responsive","contrast":"Toggle High Contrast","grayscale":"Toggle Grayscale","fontsize":"Toggle Font size","enable_grayscale":"false","enable_fontsize":"true","enable_contrast":"true"};