Reklama na Linuxiarze.pl

 

 
Regulamin korzystania z portalu Linuxiarze.pl

Możesz dodawać własne artykuły o tematyce linuksowej oraz open-source pamiętając
o kilku zasadach :

1. Artykuły, wpisy bądź komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych i reklamowych.
    Wpisy o takiej treści zostaną usunięte a osoby je zamieszczające mogą być usunięte z listy Użytkowników.

2. Artykuły nie mogą być kopią wpisów opublikowanych na innych portalach.

3. Nie możesz publikować materiałów, których właściciel nie zezwolił na ich rozpowszechnianie.

4. Nie obrażaj nikogo z powodu jego niewiedzy, Twoja większa znajomość w jakiejkolwiek dziedzinie
    nie upoważnia Cię do tego.

5. Pisz językiem zrozumiałym dla każdego – skomplikowane terminologie przyniosą odwrotny skutek
    do zamierzonego.

6. Staraj się pisać poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym – Linuxiarze.pl popierają
    akcję BYKOM STOP!

7. Przyjmujesz do wiadomości, że Administrator i Moderator forum mają prawo do usuwania, zmiany
    lub zamykania wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.

8. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany a także usunięcia artykułu, wpisu, bądź komentarza
   Użytkownika w przypadku, gdy będzie on posiadał niską jakość. Jeśli Twój materiał będzie odpowiadał
   naszym standardom zostanie on opublikowany na Portalu.

9. Administrator ma również prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika w przypadkach, gdy:
    jego nazwa (nick) i/lub adres e-mail jest niezrozumiały (stanowi ciąg przypadkowych znaków), Użytkownik
    usunie wymagane dane (nick i/lub e-mail) ze swojego profilu, bądź jego działania uzna za szkodliwe
    i negatywnie wpływające na wizerunek lub renomę Portalu, bądź innych Użytkowników.

    Na prośbę Użytkownika wysłaną przez formularz kontaktowy Administrator usunie jego konto.

10. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany regulaminu.

Nowy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na portalu.

Aby dodać wpis, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Rejestrując się i korzystając z naszego Portalu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dobrowolnie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów w ramach usług świadczonych przez Linuxiarze.pl i ich partnerów) oraz otrzymywanie informacji handlowych.

Oświadczasz, że przeczytałeś i akceptujesz powyższe zasady oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Pamiętaj! Nie zamieszczamy i nie odpowiadamy na porady w komentarzach – do tego służy forum.

Linuxiarze.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia bądź przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

 

Strefa Linuxiarzy


Wolna strefa


linia

linia