Porady Admina: eject

W kolejnym, dziesiątym z rzędu tutorialu z cyklu Porady Admina przyjrzymy się bliżej programowi eject.

W systemach operacyjnych typu UNIX/Linux polecenie eject umożliwia wysunięcie nośnika wymiennego (dysku optycznego CD-ROM, floppy disk, tape, JAZ, ZIP, USB disk). Polecenie może również sterować niektórymi wielopłytowymi zmieniaczami CD-ROM, funkcją automatycznego wysuwania obsługiwaną przez niektóre urządzenia oraz zamykać tacę dysku niektórych napędów CD-ROM.

Jeśli nazwa urządzenia nie została podana, zostaje użyta domyślna nazwa /dev/cdrom. Urządzenie może być zaadresowane przez nazwę urządzenia (np. 'sda’), ścieżkę do urządzenia (/dev/sda), UUID=uuid lub LABEL=etykieta.

Istnieją cztery różne metody na wysunięcie nośnika, przeznaczone do różnego rodzaju urządzeń (CD-ROM, urządzenia SCSI, stacje dyskietek i napędy taśmowe). Domyślnie eject próbuje skorzystać po kolei z wszystkich metod. Jeśli została podana partycja urządzenia, cały dysk zostaje użyty.

Jeśli urządzenie lub partycja jest obecnie zamontowane, zostaje wymontowane przed wysunięciem. Wysunięcie jest wykonywane na wybranym otwartym urządzeniu blokowym, jeśli argumenty –no-unmount lub –force nie zostały podane.

Pakiet eject jest dostępny/zainstalowany w większości dystrybucji Linux.

Składnia

eject [opcje] urządzenie|punkt montowania

Wybrane opcje

-a Kontroluje tryb automatycznego wysuwania obsługiwany przez niektóre urządzenia.
-c Przy pomocy tej opcji można wybrać płytę w napędzie ATAPI/IDE CD-ROM wyposażonym w zmieniacz płyt.
-d Wypisuje domyślną nazwę urządzenia.
-F Wymuszone wysunięcie, nie sprawdza typu urządzenia, nie otwiera urządzenia z blokadą.
-f Powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy „eject” stacji dyskietek.
-i Odpowiada za blokowanie sprzętowego przycisku wysuwania.
-M Opcja mówi eject, aby nie próbował odmontowywać innych partycji na urządzeniu z partycjami.
-m Opcja mówi eject, aby w ogóle nie próbował odmontowywać.
-n Powoduje wyświetlenie nazwy wybranego urządzenia.
-r Powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy „eject” CDROM.
-X Powoduje sprawdzanie dostępnych prędkości napędu CD-ROM.
-x Próbuje ustawić prędkość napędu CD.

Przykłady

Wysuń domyślne urządzenie

eject

lub

eject cdrom

lub

eject /dev/cdrom

lub

eject /mnt/cdrom/

Wysuń dysk hdd/sda

eject hdd

lub

eject sda

Dodanie opcji -v pozwala na podgląd przeprowadzonych prób wysunięcia nośnika

eject -v

Prędkość napędu

Przekazanie CD-ROM polecenia wyboru prędkości do napędu z opcją -x. Argumentem jest liczba, która wskazuje pożądaną szybkość (np. 3 dla szybkości 3X) lub 0 dla maksymalnej szybkości transmisji danych

eject -v -x 0

Siłowe wysunięcie

W przypadku problemu z odmontowaniem nośnika przed jego wysunięciem, można użyć opcji -f, aby wysunąć nośnik siłowo

eject -F /dev/sr0

Pomoc uzyskasz wpisując w konsoli:

eject -h
man eject

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.