Własny serwer cz.10 – statystyki serwera 
Jeśli wszystkie usługi i aplikacje zostały już skonfigurowane, a serwer pracuje prawidłowo, to możemy zainstalować aplikację do generowania statystyk odwiedzin serwisu/serwisów www. Wyniki statystyk pomogą w analizie ruchu na serwerze, m.in. ilości godzinowych/dziennych/miesięcznych odwiedzin Twoich stron internetowych, kraju z którego pochodzą użytkownicy, czasu spędzonego na stronie, etc.

Do prowadzenia analiz można użyć programu zewnętrznego, tj. znajdującego się na innym serwerze, np. Google Analitics, lub programu zainstalowanego na własnym serwerze, np. Awstat lub Webalizer.

Do celów tego poradnika użyję programu Webalizer.

Co to jest Webalizer?
Webalizer to szybki, darmowy program do analizy plików dziennika (logów) serwera www. Tworzy bardzo szczegółowe, łatwo konfigurowalne raporty użytkowania w formacie HTML, które można przeglądać za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

Instalacja
Zainstaluje pakiet 'webalizer’ dostępny w Twojej dystrybucji Linux.
Pakiet 'webalizer’ nie jest dostępny w oficjalnych repozytoriach Debiana stabilnego 11, można pobrać go ręcznie z repo Debiana testowego „bookworm” i zainstalować poleceniem:
apt install ./webalizer-wersja-arch.deb

Po instalacji, domyślny plik konfiguracyjny powinien znajdować się w ścieżce:
/etc/webalizer/webalizer.conf
Jeżeli na serwerze korzystamy z wielu domen oraz wirtualnych hostów, a chcemy dla nich osobno generować statystki, stwórzmy osobne pliki dla każdej domeny.

Utwórz plik konfiguracyjny dla pierwszej domeny (tutaj: linuxiarze.pl), kopiując istniejący konfig:
cp /etc/webalizer/webalizer.conf /etc/webalizer/linuxiarze.pl.conf

Wyedytuj nowy plik konfiguracyjny dla pierwszej domeny:
nano /etc/webalizer/linuxiarze.pl.conf

zmieniając parametry na własne:
LogFile /var/log/apache2/access-linuxiarze-pl.log # Ścieżka do access log dla danego vhosta.
OutputDir /var/www/linuxiarze.pl/public_html/statystyki # Ścieżka, w której wygenerowany zostanie raport
Incremental yes # Zgoda na analizę z kilku plików logów. Jeśli mamy rotowane logi zaleca się ustawienie opcji na yes
HostName linuxiarze.pl # Nazwa hosta, jaki monitorujemy

Pamiętaj, aby ścieżka do logu domeny była zgodna z tą, jaką skonfigurowałeś przy zakładaniu domeny.

Utwórz podkatalog w katalogu domeny:
mkdir -p /var/www/linuxiarze.pl/public_html/statystyki
chown -R www-data:www-data /var/www/linuxiarze.pl/public_html/statystyki

I to jest już cała konfiguracja Webalizer-a.

Aby ręcznie wygenerować pierwsze statystyki, wydaj polecenie zgodnie z utworzonym plikiem konfiguracyjnym:
webalizer -c /etc/webalizer/linuxiarze.pl.conf

Twoje statystki będą dostępne za pośrednictwem przeglądarki stron www, pod adresem:
twoja-domena.pl/statystyki

Jeśli skonfigurowałeś więcej statystyk dla kilku domen i chcesz wygenerować statystyki dla wszystkich, możesz posłużyć się poleceniem:
for i in /etc/webalizer (function() { var dropdown = document.getElementById( "archives-dropdown-2" ); function onSelectChange() { if ( dropdown.options[ dropdown.selectedIndex ].value !== '' ) { document.location.href = this.options[ this.selectedIndex ].value; } } dropdown.onchange = onSelectChange; })();