Świat

Linux kernel 6.9

Linus Torvalds poinformował o wydaniu jądra Linuksa 6.9, najnowszej stabilnej wersji jądra Linux, która wprowadza kilka nowych funkcji i ulepszoną obsługę sprzętu.

Najważniejsze cechy jądra Linuksa 6.9 obejmują obsługę Rust na architekturach AArch64 (ARM64), obsługę mechanizmu Intel FRED (Flexible Return and Event Delivery) w celu usprawnienia dostarczania zdarzeń na niskim poziomie, obsługę gości AMD SNP (Secure Nested Paging) oraz nową opcję Cel dm-vdo (wirtualny optymalizator danych) w narzędziu mapującym urządzenia do deduplikacji inline, kompresji, eliminacji bloków zerowych i elastycznego udostępniania.

Jądro Linuksa 6.9 obsługuje także funkcję nazwanych przestrzeni adresowych w GCC, która umożliwia kompilatorowi lepszą optymalizację dostępu do danych na poziomie procesora, dodaje wstępną obsługę przekazywania FUSE, aby umożliwić jądru udostępnianie plików z serwera FUSE w przestrzeni użytkownika bezpośrednio, dodaje obsługę dynamicznej aktualizacji modelu energetycznego w czasie wykonywania i wprowadza nowy tryb LPA2 dla 64-bitowych procesorów ARM.

Język Rust został zaktualizowany do wersji 1.76.0 w systemie Linux 6.9, co również przerabia mechanizm blokujący w podsystemie GPIO, dodaje obsługę odwijania stosu ORC i łatania jądra na żywo dla architektury LoongArch i dodaje obsługę wywołania systemowego membarrier() dla architektury RISC-V.

Inne zmiany w jądrze Linuksa 6.9 obejmują obsługę kompresji LZ4 dla tworzenia i ładowania obrazu hibernacji, obsługę dla administratorów NFSD w zakresie unieważniania stanu otwarcia i blokady NFSv4, obsługę btree podwoluminów potomnych, ulepszone potokowanie dziennika, ulepszenia ścieżki odrzucania, ulepszone sprawdzanie struktury katalogów oraz nowy pomocnik mm w systemie plików bcachefs wprowadzony w jądrze Linuksa 6.8.

System plików flash F2FS otrzymał obsługę strefowych urządzeń blokowych, kompresję poszczególnych plików i ulepszone odzyskiwanie danych po nagłej przerwie w dostawie prądu na strefowym urządzeniu blokowym, system plików exFAT otrzymał ulepszenia w zakresie wydajności synchronizacji katalogów, System plików EXT4 otrzymał flagę i-węzła umożliwiającą zapis atomowy i ulepszenia zmiany rozmiaru w trybie online, a system plików Btrfs otrzymał więcej poprawek trybu strefowego i drobne optymalizacje wydajności.

Ponadto poprawiono wydajność zarządzania pamięcią, narzędzie perf otrzymało kilka nowych funkcji, dodano obsługę tokenu BPF w celu delegowania podzbioru funkcjonalności podsystemu BPF z uprzywilejowanych demonów ogólnosystemowych, takich jak systemd i 64-bitowe procesory ARM otrzymało początkową obsługę ciągłego bitu PTE, aby umożliwić TLB mapowanie zakresu większego niż pojedynczy PTE, jeśli zakres jest fizycznie ciągły.

Udoskonalenia sieciowe w systemie Linux 6.9 obejmują obsługę protokołu TCP_NOTSENT_LOWAT w MPTCP, obsługę przekazywania komunikatów o błędach ICMP w IPSec, obsługę niezależnej maszyny stanu sterującego do łączenia zgodnie ze standardem IEEE 802.1AX-2008 5.4.15, obsługę hostów z wieloma rozłącznymi sieciami MCTP, obsługę nowych Tryby łącza Energy Efficient Ethernet (EEE) 2,5GE i 5GE, obsługę AMSDU SPP oraz obsługę OFDMA o szerszej przepustowości.

W jądrze Linux 6.9 znajdują się nowe sterowniki dla wbudowanego kontrolera systemu ChromeOS, karty sieciowej Marvell Octeon PCI Endpoint NIC VF, bezprzewodowego generatora zegara FemtoClock3 firmy RENESAS, procesora Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E80100), bezprzewodowej myszy akcji, klawiatury, gamepada firmy Samsung, okładki książki, klawiatury uniwersalnej i Urządzenia Bluetooth z klawiaturą HOGP, gamepady Snakebyte, a także kontrolery dotykowe I2C i SPI Goodix Berlin.

Źródło: lkml.org/lkml/2024/5/12/224

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.