Arch Linux 2013 instalacja cz.2

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2022, 14:37

Instalacja dystrybucji Arch Linux :
1. Instalacja Arch Linux za pomocą Achoo! (2016)
2. Instalacja Arch Linux 2013
   2.1. Konfiguracja poinstalacyjna
3. Instalacja Arch Linux 2012
4. Instalacja Arch Linux 2011

 

FSTAB

Po zakończeniu instalacji wszystkich pakietów wygeneruj plik „fstab”, poleceniem:

genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Sprawdź poprawność wygenerowanego pliku „fstab”:

nano /mnt/etc/fstab

fstab

 

Język systemu

1. W pierwszej kolejności zmień katalog główny systemu, „chrootując” się do zainstalowanego systemu:

arch-chroot /mnt

2. Konfiguracja lokalizacji wymaga edycji dwóch plików: „locale.gen” oraz „locale.conf”:
nano /etc/locale.gen
3. Odkomentuj lokalizację właściwą dla Twojego języka, np. „pl_PL.UTF-8”.

locale.gen

4. Wygeneruj „locale.gen”, poleceniem:
locale-gen

5. Utwórz plik „locale.conf” i dodaj do niego właściwą lokalizację:
echo LANG=pl_PL.UTF-8 > /etc/locale.conf
export LANG=pl_PL.UTF-8

locales

6. Czcionka konsoli i mapa klawiatury – skonfiguruj poleceniem:
loadkeys pl
setfont Lat2-Terminus16

locales

8. Wyedytuj również plik „vconsole.conf”:
 nano /etc/vconsole.conf

dodaj do niego dwie linie:
 KEYMAP=pl
FONT=Lat2-Terminus16

 

Strefa czasowa

Aby skonfigurować strefę czasową, sprawdź jej dostępność poleceniem:

ls /usr/share/zoneinfo/

Dla Europy:

ls /usr/share/zoneinfo/Europe

Dla Polski jedyną opcją jest wybranie „Warsaw” i utworzenie dowiązania symbolicznego:
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime

Strefa czasowa

 

Zegar sprzętowy

Konfiguracja zegara wymaga wygenerowania pliku „/etc/adjtime”, jeśli używasz UTC (Coordinated Universal Time):
hwclock --systohc --utc
Jeśli używasz czasu lokalnego, ustaw go poleceniem:
hwclock --systohc --localtime

 

Host

Konfiguracja nazwy host-a, po której Twój komputer będzie identyfikowany w sieci:

echo nazwa-hosta > /etc/hostname

np.:

echo mojarch > /etc/hostname

 

Sieć

Zainstaluj menadżera połączeń sieciowych:

pacman -S networkmanager wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond

 

Initrd

Wygeneruj „initrd” (initial ramdisk environment):
mkinitcpio -p linux

 

Instalacja programu rozruchowego

Teraz zainstaluj program rozruchowy.
1. Instalacja GRUB dla BIOS:

pacman -S grub
grub-install --recheck /dev/sda

Zainstaluj pakiet „os-prober”, który umożliwi wyszukanie innych systemów zainstalowanych obok Arch Linux, poleceniem:

pacman -S os-prober

Wygeneruj plik konfiguracyjny dla GRUB:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

2. Instalacja Syslinux (zamiast GRUB).
pacman -S syslinux
syslinux-install_update -i -a -m

Wyedytuj plik „syslinux.cfg”, aby sprawdzić/ustawić właściwą partycję katalogu głównego:

nano /boot/syslinux/syslinux.cfg

 

Jeśli Twój komputer korzysta z UEFi zapoznaj się z instrukcją na stronie wiki:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners%27_Guide#For_UEFI_motherboards
oraz: https://wiki.archlinux.org/index.php/UEFI_Bootloaders

 

Hasło root

Utwórz hasło administratora systemu, wpisując je dwukrotnie, poleceniem:
passwd

 

System podstawowy został zainstalowany i skonfigurowany.
Zrestaruj komputer, wysuń nośnik Live i uruchom system z dysku twardego aby dokończyć konfigurację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.