Porady Admina

Porady Admina: du

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2023, 11:52

W kolejnym tutorialu z cyklu Porady Admina zajmiemy się programem du.

Polecenie 'du’ to skrót od 'disk usage’ (użycie dysku), który służy do oszacowania wykorzystania przestrzeni plików. Polecenia du można użyć do śledzenia plików i katalogów, które zajmują nadmierną ilość miejsca na dysku twardym.

Program du jest częścią pakietu coreutils.

Składnia

du [OPCJA] [PLIK]

Opcje
-0, –null : zakończenie każdej linii na wyjściu znakiem NUL zamiast znakiem nowej linii
-a, –all : podanie podliczenia dla plików, nie samych katalogów
–apparent-size : podanie rozmiarów pozornych zamiast zużycia dysku; chociaż rozmiar pozorny jest zwykle mniejszy, może być też większy z powodu dziur w plikach rzadkich (sparse), wewnętrznej fragmentacji, bloków pośrednich, itp.
-B, –block-size=ROZMIAR : skala rozmiarów; np. „-BM” powoduje wypisanie rozmiarów w jednostkach po 1048576 bajtów
-b, –bytes : równoważne „–apparent-size –block-size=1”
-c, –total : wypisanie podsumowania całości
-D, –dereference-args : rozwijanie dowiązań symbolicznych podanych jako argumenty
-d, –max-depth=N : wypisanie sumy dla katalogu (albo pliku – z –all) tylko jeżeli jest N lub mniej poziomów poniżej argumentu polecenia; –max-depth=0 jest równoważne z –summarize
–files0-from=PLIK : podsumowanie zajętości urządzenia przez pliki podane w PLIKU (nazwy zakończone przez NUL)
-H : to samo co –dereference-args (-D)
-h, –human-readable : rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K 234M 2G)
–inodes : informacja o zużyciu inode’ów zamiast bloków
-k, –kilobytes : to samo co –block-size=1K
-L, –dereference : rozwinięcie wszystkich dowiązań symbolicznych
-l, –count-links : liczenie rozmiaru wielokrotnie, jeżeli plik ma dowiązania zwykłe
-m : jak dla –block-size=1M
-P, –no-dereference : bez rozwijania dowiązań symbolicznych (domyślnie)
-S, –separate-dirs : bez uwzględniania rozmiarów podkatalogów
–si : jak -h, ale z użyciem potęg 1000 nie 1024
-s, –summarize : wypisanie tylko podsumowań dla każdego argumentu
-t, –threshold=ROZMIAR : wykluczenie elementów mniejszych niż ROZMIAR, jeżeli jest dodatni, albo większych niż ROZMIAR, jeżeli jest ujemny
–time : pokazanie czasu ostatniej modyfikacji dowolnego pliku w katalogu albo dowolnego podkatalogu tego katalogu
-X –exclude-from=PLIK : pominięcie plików pasujących do wzorców w PLIKU
–exclude=WZÓR : pominięcie plików pasujących do WZORU
-x, –one-file-system : ominięcie katalogów będących w innych systemach plików

Przykłady

Informacja podstawowa o pliku moj.txt

du /home/pavroo/moj.txt

Informacje o wszystkich plikach w katalogu domowym

du /home/pavroo

Jeśli chcesz wydrukować rozmiary w formacie czytelnym dla człowieka (K, M, G), użyj opcji -h

du -h /home/pavroo

Użyj opcji -a, aby wydrukować wszystkie pliki, w tym katalogi.

du -h -a /home/pavroo

Użyj opcji -c, aby wydrukować całkowity rozmiar wszystkich plików

du -c -h /home/pavroo

Uzyskaj podsumowanie systemu plików za pomocą opcji -s

du -s /home/pavroo

Aby uzyskać znacznik czasu ostatniej modyfikacji użyj opcji –time

du --time -h /home/pavroo

Więcej informacji o programie du uzyskasz poleceniami:
man du
du --help

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.