Porady Admina

Porady Admina: chgrp

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2023, 11:51

W kolejnym tutorialu z cyklu Porady Admina zajmiemy się programem chgrp.

Polecenie chgrp (change group – ang: zmień grupę) zmienia nazwę grupy, do której należy plik lub katalog. Każdy plik w Linuksie jest tworzony przez użytkownika, podczas gdy każdy użytkownik należy do grup. Zmieniając własność grupy pliku, zmieniają się również uprawnienia dostępu i modyfikacji pliku.

Możesz ustawić właściciela za pomocą polecenia „chown”, a grupę za pomocą polecenia „chgrp”.

Polecenie chgrp wymaga uprawnień administratora, pamiętaj aby uruchomić polecenie z przedrostkiem sudo w celu prawidłowego wykonania.

chgrp jest częścią pakietu coreutils.

Składnia

chgrp OPCJA GRUPA PLIK

Opcje

-c, –changes : jak verbose, ale informowanie tylko, gdy zaszła zmiana
-f, –silent, –quiet : wyłączenie większości komunikatów o błędach
-v, –verbose : wypisanie informacji o każdym przetwarzanym pliku
–dereference : zmiany mają dotyczyć obiektów wskazywanych przez dowiązania symboliczne (zachowanie domyślne), a nie samych dowiązań
-h, –no-dereference : zmiany mają dotyczyć samych dowiązań symbolicznych, a nie plików przez nie wskazywanych (tylko dla systemów, które umieją zmienić właściciela dowiązania symbolicznego)
–no-preserve-root : bez traktowania katalogu „/” w specjalny sposób (domyślnie)
–preserve-root : odmowa rekusywnego działania na „/”
–reference=PLIK_WZ : użycie grupy pliku PLIK_WZ zamiast podania nazwy GRUPY
-R, –recursive : zmiany też w plikach, w podkatalogach

Następujące opcje zmieniają sposób przeglądania katalogów, gdy jest podana opcja -R. Jeżeli podane jest więcej opcji, używana jest tylko ostatnia.
-H : jeżeli argumentem jest dowiązanie symboliczne do katalogu – będzie przetworzony
-L : przetworzenie każdego katalogu, do którego jest dowiązanie symboliczne
-P : bez przetwarzania dowiązań symbolicznych (domyślnie)

Przykłady

Aby sprawdzić właściciela grupy dla plików i katalogów, użyj polecenia ls

ls -l
drwxr-xr-x 2 pavroo pavroo 4096 07-28 14:52 katalog1
-rw-r--r-- 1 pavroo pavroo 0 06-29 18:20 myeasylog.log
-rw-r--r-- 1 pavroo pavroo 0 07-28 14:51 nowy

Właścicielem katalogu i plików jest w tym przypadku pavroo.

Aby zmienić właściciela grupy pavroo dla katalogu katalog1 na innego, zarejestrowanego w systemie, np. root

sudo chgrp root katalog1

Wynik ls -l wskazuję na dokonaną zmianę

drwxr-xr-x 2 pavroo root 4096 07-28 14:55 katalog1
-rw-r--r-- 1 pavroo pavroo 0 06-29 18:20 myeasylog.log
-rw-r--r-- 1 pavroo pavroo 0 07-28 14:51 nowy

Aby zmienić właściciela grupy pavroo dla katalogu katalog1 i całej jego zawartości należy użyć opcji -R

sudo chgrp -R root katalog1

Jeśli chcesz zmienić grupę pliku, aby pasowała do grupy innego pliku referencyjnego, użyj następującej składni
Składnia [NAZWA_PLIKU] to nazwa pliku referencyjnego, a [NAZWA_PLIKU] to nazwa pliku docelowego.
Na przykład, aby zmienić własność grupy pliku moj.txt na taką samą, jak w przypadku pliku testowego:

sudo chgrp --reference=test moj.txt

Opcja -c pozwala użytkownikom zobaczyć listę zmian, które chgrp dokonał w każdym określonym pliku. Lista jest pomocna, jeśli chcesz się upewnić, że zmiany są prawidłowe. Aby zobaczyć zastosowane zmiany, użyj polecenia:

sudo chgrp -c -R NAZWA_GRUPY KATALOG/PLIKI

Opcja -f umożliwia użytkownikom pomijanie potencjalnych komunikatów o błędach podczas wykonywania polecenia chgrp. Składnia ukrywania błędów poleceń jest następująca:

sudo chgrp -f NAZWA_GRUPY KATALOG/PLIKI

Więcej informacji o programie chgrp uzyskasz poleceniami:
man chgrp
chgrp --help

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.