Biuro

Edytory PDF cz.1

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2022, 22:17

Antiword
Antiword
Wieloplatformowy czytnik dokumentów zapisanych w formacie MS Word. Program potrafi przekonwertować pliki Word w wersji 2, 6, 7, 97, 2000, 2002 i 2003 do formatów: PostScripts, PDF, XML/DocBook oraz czystego tekstu. Program dostępny jest dla platformy Linux, RISC OS, FreeBSD, BeOS, OS/2, Mac OSX, Amiga, VMS, NetWare, Plan9, EPOC, Zaurus, MorphOS, Tru64/OSF, Minix, Solaris, DOS i Windows.

pdf
chm2pdf
Program służący do konwersji plików CHM (Microsoft Compiled HTML Help) do formatu PDF.

Ctioga2
Ctioga2
Konsolowy program do tworzenia wykresów naukowych w formacie PDF. Jest kontynuacją Ctioga, został przepisany od początku. Stworzony w języku Ruby, bazuje na bibliotekach Tioga oraz Polymorphic. Do wyświetlania tekstu używa pdfLaTeX.

pdf
DBLaTeX
DBLaTeX jest klonem zakończonego w 2004 roku programu DB2LaTeX. DBLaTeX konwertuje pliki SGML/XML do formatu LaTeX a następnie do DVI, PostScript lub PDF. Potrafi dokładnie zapisać tabele, wykresy matematyczne, stworzyć index i wiele więcej.

DiffPDF
DiffPDF
DiffPDF jest programem, który umożliwia porównanie dwóch dokumentów PDF. Program posiada dwa tryby pracy: graficzny – pliki PDF wczytywane są do okna programu w celu przeprowadzenia jego analizy oraz konsolowy – pliki są porównywane za pomocą narzędzia „comparepdf”. Program dostępny jest dla platformy Linux, Mac OSX i Windows.

Easychem
Easychem
Program Easychem pozwala na tworzenie wysokiej jakości diagramów z formułami chemicznymi. Projekt końcowy może być eksportowany do formatu PDF, EPS lub LaTeX. Program dostępny dla systemu Linux i Mac OSX.

pdf
Fig2pdf
Fig2pdf jest skryptem shell-owym, który umożliwia konwersję plików zapisanych w formacie .FIG na PDF lub EPS.

flpsed
Flpsed
Flpsed to edytor dokumentów PostScript działający w technologii WYSIWYG (To co widzisz jest tym co dostajesz). Program umożliwia m.in. wypełnianie elektronicznych formularzy i dodawanie adnotacji w dokumentach PDF. W tym celu wykorzystuje „pdftpos”, który jest częścią Xpdf.

FOP
FOP
Apache Formatting Objects Processor (FOP) służy do formatowania dokumentów za pomocą XSL/XSL-FO. Obsługiwany typ wyjściowy dokumentów to: PDF (domyślny), PS, PCL, AFP, XML, AWT, PNG, RTF i TXT. Program został napisany w języku Java.

FPDF
FPDF
FPDF jest programem, który umożliwia wygenerowanie pliku w formacie PDF z użyciem PHP. Oznacza to, iż nie jest wymagane użycie bibliotek PDFlib. Program ponadto pozwala na wybór formatu strony i marginesów, zarządzanie nagłówkiem i stopką, automatyczne łamanie strony, zarządzanie linkami i kolorem. Posiada również wsparcie dla czcionek TrueType, Type 1 oraz obrazów w formacie JPEG, PNG i GIF.

GIMP
GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) jest edytorem grafiki rastrowej. Pozwala na obróbkę plików zdjęciowych z zastosowaniem wielu filtrów i narzędzi, m. in. pracę na warstwach i maskach, mieszanie i modyfikację kolorów, tworzenie własnych pędzli i gradientów oraz wiele więcej. Obsługuje wiele rodzajów plików (export i import) oraz posiada możliwość konwersji plików PDF do formatów graficznych.

gscan2pdf
Gscan2pdf
Gscan2pdf umożliwia konwersję skanowanych dokumentów do formatu PDF lub DjVu. Program m.in. umożliwia wybranie konkretnych stron lub całego dokumentu do exportu.

HTMLDOC
HTMLDOC
Program HTMLDOC służy do konwersji dokumentów HTML do  formatu Indexed HTML, PostScript lub PDF z zachowaniem struktury tabel. Program wspiera grafiki w formacie GIF, JPEG i PNG. Dostępny w dwóch wersjach: komercyjnej i otwartoźródłowej.

Inkscape
Inkscape
Program do tworzenia grafiki wektorowej rozwijany od 2003 roku. Pozwala na tworzenie kształtów, linii, strzałek, krzywych, wyginanie napisów, malowanie, nadawanie przeźroczystości i wiele więcej. Pozwala również na import oraz export plików z/do formatu PDF. Dostępny dla platformy Linux, BSD, Mac OSX i Windows.

Ipe
Ipe
Edytor grafiki wektorowej służący do tworzenia figur geometrycznych, które można stosować w dokumentach LaTeX. Formatem wyjściowym Ipe jest PDF lub EPS. Program rozwijany jest od 1993 roku i dostępny jest dla platformy Linux/Unix, Mac OSX i Windows.

pdf
iText
iText to napisana w języku Java bezpłatna i otwartoźródłowa biblioteka służąca tworzeniu i edycji dokumentów PDF. Program umożliwia mi.in. wyświetlanie plików PDF w przeglądarkach, generowanie dynamicznych dokumentów z plików XML lub baz danych, dodawanie zakładek, numerów stron, znaków wodnych, wypełnianie formularzy, dodawanie elektronicznych podpisów, dzielenie dokumentów i wiele więcej.

Jaxe
Jaxe
Wieloplatformowy edytor tekstu przeznaczony do pracy z plikami w formacie XML. Oferuje m.in. wielokrotne cofnij/przywróć, wyświetlanie kodu źródłowego, menu kontekstowe, instalacje dodatkowych modułów, boczne menu, eksport do formatu HTML, XML i PDF. Dostępny dla wszystkich systemów operacyjnych z zainstalowaną wirtualną maszyną Java (min. 1.5).

Karbon
Karbon14
Edytor grafiki wektorowej dla środowiska KDE. Jest częścią wieloplatformowego pakietu biurowego KOffice oraz Calligra. Posiada wsparcie dla formatów wejściowych ODG, SVG, WPG, WMF, EPS/PS oraz wyjściowych ODG, SVG, PNG, PDF i WMF.

LaTeXDraw
Edytor grafiki dla LaTeX-a. Może być użyty do tworzenia kodu PSTricks oraz obrazów w formacie PDF lub PS. Program został napisany w języku Java i jest dostępny dla systemów Linux, Mac OSX i Windows.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Jeden komentarz do “Edytory PDF cz.1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.