ŚwiatWiadomości Prasowe

Ochrona środowiska, etyczne praktyki biznesowe i dbałość o bezpieczeństwo w najnowszym raporcie Fortinet

Fortinet, globalny lider cyberbezpieczeństwa, który dąży do konwergencji sieci i rozwiązań ochronnych, opublikował dokument „2023 Sustainability Report”. Ukazuje on podjęte przez firmę działania dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięte postępy w tym zakresie.

Podejście Fortinet do zrównoważonego rozwoju bazuje na czterech filarach: ochrona społeczeństwa przed cyberzagrożeniami, dbałość o różnorodność w miejscu pracy, poszanowanie środowiska oraz promowanie koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Zaangażowanie firmy w te idee przejawia się m.in. w dołączeniu przez nią do UN Global Compact, co miało miejsce w 2023 roku. Członkowie tej organizacji muszą przestrzegać praw człowieka oraz pracy, przeciwdziałać korupcji, a także odznaczać się dbałością o stan środowiska.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla sprostania współczesnym wyzwaniom społecznym – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. – Przekłada się ono m.in. na nieustannie podejmowane przez nas kroki w kierunku zwiększenia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego świata. Działanie to ma kluczowe znaczenie zarówno dla naszego społeczeństwa, jak i gospodarki. Jesteśmy dumni z postępów zaprezentowanych w tegorocznym raporcie, jednak równocześnie pamiętamy, że osiągnięcie wszystkich naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju to wciąż trwający proces.

Wśród najważniejszych informacji zawartych w 2023 Sustainability Report znalazły się:

Postęp w kierunku zerowej emisji gazów cieplarnianych
Fortinet inwestuje w źródła energii odnawialnej. Przykładem tego jest plan zagospodarowania jej nowej przestrzeni garażowej w Sunnyvale, która ma zostać pokryta panelami słonecznymi. Powstała za ich pośrednictwem energia stanie się źródłem zasilania siedziby Fortinet oraz pobliskich obiektów. W 2024 r. Fortinet przedstawi swój plan dekarbonizacji Science-Based Targets (SBTi) w celu uzyskania jego akceptacji.

Poprawa efektywności energetycznej produktów
Modele firewalli FortiGate z 2023 r. zużywają średnio o 62 proc. mniej energii niż rozwiązania poprzednich generacji.

Opakowania przyjazne środowisku
Fortinet wprowadza opakowania wykonywane z materiałów biodegradowalnych. Są one wykorzystywane w przypadku ponad 60 różnych produktów. Dzięki temu rozwiązaniu firma zmniejszyła emisję CO2 o ok. 455 ton w 2023 roku.

Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa
Fortinet planuje przeszkolić w zakresie cyberbezpieczeństwa milion osób do 2026 roku. W 2023 r. firmie udało się osiągnąć 43 proc. tego celu. W ubiegłym roku Fortinet rozwinął swoje wysiłki na rzecz wypełnienia luki w umiejętnościach cyfrowych, zapewniając użytkownikom sieci bezpłatny dostęp do różnych programów nauczania. Firma dba też o wzrost świadomości społeczeństwa nt. cyberzagrożeń oraz wspiera studentów jako przyszłych specjalistów ds. cyfrowego bezpieczeństwa.

Różnorodność, równość i inkluzywność
W 2023 r. Fortinet wzmocnił swój wewnętrzny program rozwoju przywództwa. W rezultacie ponad 340 osób należących do kadry kierowniczej zostało przeszkolonych w zakresie wspierania idei inkluzywności w miejscu pracy.

Partnerstwo na rzecz zwalczania cyberprzestępczości
W 2023 r. Fortinet dołączył do Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC). Ponadto, za pośrednictwem programu INTERPOL Gateway przyczynił się do aresztowania członków 15 grup cyberprzestępczych, zapobiegając w ten sposób stratom finansowym wśród przedsiębiorstw, które mogły sięgnąć nawet do 40 mln dolarów.

Zaangażowanie w etyczne praktyki biznesowe
W 2023 r. 100 proc. dystrybutorów i kluczowych producentów kontraktowych firmy ukończyło szkolenie Fortinet w zakresie etyki biznesowej oraz przestrzegania przepisów.

Bezpieczeństwo informacji i prywatność
Fortinet uruchomił usługę Trust Resource Center. Za jej pośrednictwem klienci mogą zapoznać się z uzyskanymi przez firmę certyfikatami oraz przyjętymi przez nią zasadami. Fortinet poszerzył też swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Firma odświeżyła posiadane certyfikaty oraz uzyskała nowe. Przykładowym wynikiem tych działań jest rozszerzenie przez Fortinet zakresu produktów i usług spełniających normy ISO 27001, SOC 2 i HIPAA.

2023 Sustainability Report zawiera odniesienia do dokumentów Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Global Reporting Initiative (GRI) Standards, Sustainability Accountability Standards Board (SASB) Standards oraz United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). Zawiera też szczegółowe informacje na temat postępów osiągniętych przez firmę w ośmiu kluczowych kwestiach: wprowadzanie innowacji na rzecz bezpiecznego internetu; ochrona prywatności; wpływ produktów na środowisko; wpływ działalności firmy na zmiany klimatyczne; różnorodność, równość i inkluzywność w miejscu pracy; luka kompetencyjna w kontekście cyberbezpieczeństwa; etyka biznesowa oraz odpowiedzialne korzystanie z produktów:

www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/reports/fortinet-2023-sustainability-report.pdf

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.