Linux kernel 5.15 wydany

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2022, 17:48

Linus Torvalds poinformował o wydaniu jądra Linux 5.15 jako kolejnej serii długoterminowego wsparcia technicznego (LTS).

Najważniejsze cechy jądra Linux 5.15 to zupełnie nowa implementacja systemu plików NTFS od Parangon Software, która jest w pełni funkcjonalna i obsługuje wszystkie wersje NTFS do 3.1, blokowanie wywłaszczania w czasie rzeczywistym, wbudowany w jądro serwer SMB3 o nazwie ksmbd, Btrfs, które zapewnia integralność plików fs-verity oraz montowania ID-mapped, a także DAMON (Data Access MONitor) do monitorowania wzorca dostępu do pamięci procesów w przestrzeni użytkownika.

Ta wersja zapewnia również obsługę narzędzi KFENCE i KCSAN dla architektury s390, obsługę harmonogramowania dla asymetrycznych systemów ARM, obsługę multi emisji per-VLAN w podsystemie sieciowym, możliwość budowania jąder AArch64 (ARM64) jako klientów Hyper-V, wsparcie dla protokołu Management Component Transport Protocol (MCTP) i obsługę danych poza pasmem dla gniazd domeny Unix.

Nowością w jądrze Linux 5.15 jest także obsługa roku 2038 w systemach plików XFS, bezpośrednia obsługa we/wy na nieskompresowanych plikach w systemie plików EROFS, możliwość migracji stron pamięci do pamięci trwałej, nowe wywołanie systemowe process_mrelease(2), które może być używane do natychmiastowego odzyskania pamięci kończącego się procesu przez proces nadzorcy, a także do obsługi wstępnie przydzielonego mechanizmu śledzenia w podsystemie IOAM.

Co więcej, wywołanie systemowe move_mount() pozwala teraz dodać montowanie do istniejącej grupy współdzielenia, zintegrowany assembler LLVM jest teraz obsługiwany również podczas budowania jądra za pomocą Clang, możliwe jest umieszczenie wszystkich zadań z całej grupy cgroup w harmonogramie SCHED_IDLE.

Linux 5.15 dodaje obsługę: konsol Nintendo Wii, ładowarek opartych na Chrome OS EC i Mediatek MT6360, kontrolerów Rockchip DesignWare PCIe, szeregowych kontrolerów flash Rockchip, MediaTek Gigabit Ethernet PHY, paneli Samsung ATNA33XC20 eDP, kart Realtek RTL8188EU Wireless LAN oraz czujniki termiczne NVIDIA Tegra30.

Ponadto istnieje nowy framework sterowników VDUSE, który implementuje wirtualne urządzenia blokowe w przestrzeni użytkownika, oraz nowy sterownik gpio-virtio, który umożliwia gościom dostęp do linii GPIO systemu hosta.

Linux 5.15 to seria jądra LTS (Long-Term Support), ponieważ jest to ostatnia stabilna gałąź jądra wydana w 2021 roku.

Źródło: lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/2110.3/07730.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.