Emulatory konsol i maszyn gier wideo cz.2

GNU Boy
GNUboy
GNUboy to emulator konsol gier Nintendo Game Boy i Nintendo Game Boy Color działający pod kontrolą systemu Windows i Linux. Dostępny jest interfejs graficzny do obsługi programu GNUboy GUI. Projekt został zakończony w 2003 roku.

linia

gRustibus
gRustibus
Interfejs graficzny do obsługi emulatora MAME przeznaczony dla środowiska GNOME. Projekt nie jest rozwijany od 2001 roku.

linia

GXMame
GXMame
Interfejs graficzny przeznaczony dla emulatora gier arkade MAME i XMAME (fork MAME dla Unix). Działa na bibliotekach GTK+. Rozwój projektu został zakończony w 2003 roku.

linia

Hu-Go!
Hu-Go!
Hu-Go! jest silnikiem emulatora 8 i 16 bitowych konsol gier wideo, które zostały wydane pomiędzy rokiem 1986 i wczesnymi latami 90-tymi. Dostępny dla systemu BeOS, Linux, Mac OSX, DOS, Solaris i Windows. Rozwój projektu został zakończony w 2005 roku.

linia

Ideas emulator
iDeaS
iDeaS jest emulatorem konsol do gry Nintendo Dual Screen i Nintendo Game Boy Advance działający pod kontrolą systemu Windows i Linux. W systemie Windows wymaga DirectX, w Linuksie GTK+, Cairo oraz Pango.

linia

iNES emulator
iNES
Wieloplatformowy emulator konsol gier wideo Nintendo Entertainment System oraz Famicon. Pozwala na uruchomienie starych gier w systemie Linux, Windows, MSDOS, Android, Symbian, PocketPC, Maemo, FreeBSD, Solaris, SunOS, AIX oraz OSF/1.

linia

Jave Gear
Java Gear
JavaGear jest emulatorem konsol gier wideo Sega Master System i Game Gear. Program przeznaczony jest dla telefonów komórkowych i komputerów osobistych, na których działa Java.

linia

Jpcsp
JPCSP
Emulator konsoli PSP przeznaczony dla systemu Linux i Windows 62 i 64 bitowych oraz Mac OSX. Działał pierwotnie w Java lecz został przeniesiony do C++.

linia

Jum52
Jum A52
Wieloplatformowy emulator konsoli Atari 5200, dostępny dla systemu Linux, Mac OSX, Amiga, MSDOS, Windows, PSP, Playstation2, BeOS i QNX.

linia

Jzintv
jzIntv
Emulator telewizyjnych gier wideo. Dostępny dla platformy Linux, Mac OSX i Windows. Projekt zakończony w roku 2006.

linia

Kega fusion
Kega Fusion
Kega Fusion to emulator konsol gier wideo Sega Master System, Game Gear, SG-1000, SC-3000, SF-7000, Sega Pico, Mega Drive, SegaCD, Sega 32x oraz SVP. Program dostępny na platformę Linux, Mac OSX oraz Windows.

linia

Kemulator
Kemulator
Graficzny interfejs do obsługi emulatorów Dega, DGen, FCE, MESS, Snes9x oraz Stella. GUI działa na bibliotekach Qt i przeznaczony jest dla środowiska KDE. Projekt nie rozwijany od 2003 roku.

linia

KiGB
KiGB
Wieloplatformowy emulator konsol gier wideo Nintendo Gameboy, Gameboy Color and Super Gameboy dla systemu Linux, Windows i MSDOS. Został również przeportowany na Mac OSX.

linia

KMameRun
KMameRun
Graficzny interfejs do zarządzania emulatorem MAME dla środowiska KDE.

linia

LeFroMoMa
LeFroMoMa
Prosty graficzny interfejs do zarządzania emulatorem MAME dla środowiska KDE. Wspiera pełny ekran, migawki i listę pokoi. Projekt zakończony w 2006 roku.

linia

Loemu
Loemu
Loemu jest prostym interfejsem graficznym dla emulatora Xmame, Sdlmame, Snes9x i Znes. Działa na bibliotekach GTK+.

linia

lxdream
Lxdream
Emulator konsoli gier Sega Dreamcast dla systemu Linux i Windows.

linia

Mame
MAME
Multiple Arcade Machine Emulator jest emulatorem automatów do gier typu arcade. Dostępny na platformę Linux, Mac OSX, Windows, Dos, BeOS, Pocket PC, GP2X, iPhone, iPod oraz Xbox 360.

linia

MasterGear
MasterGear
Wieloplatformowy emulator 8-bitowej konsol gier wideo Sega Master System, Game Gear, SG-1000 i SC-3000. Dostępny na platformę Linux, Windows, MSDOS, Pocket PC, Maemo, Symbian, Android, Solaris, SunOS, OSF/1 oraz FreeBSD. Przeportowany na Mac OSX, Acorn, OS/2, BeOS, PlayStation, Nintendo64, PC98 i FM-Towns.

linia

Mednafen
Mednafen
Mednafen to emulator działający z linii poleceń, który pozwala na uruchomienie gier napisanych dla Atari Lynx, Nintendo GameBoy Color, GameBoy Advance, NES, PC Engine (TurboGrafx 16) i SuperGrafx. Posiada możliwość mapowania klawiszy funkcyjnych oraz wirtualizacji klawiatury i joysticka. Dostępny dla systemu Linux, FreeBSD, Mac OSX, NetBSD i Windows.

linia

Meka
MEKA
Emulator konsol gier wideo Sega Master System, Game Gear, SG-1000, SC-3000, SF-7000, Sega Mark III oraz  ColecoVision, Nintendo Entertainment System i Othello Multivision. Dostępny na platformę Linux, Windows i MSDOS.

linia

MESS
MESS
Multi Emulator Super System jest emulatorem, który „udaje” ponad 500 różnych konsoli do gier i systemów. Dostępny na platformę Linux, Mac OSX i Windows. Działa w trybie tekstowym, dostępne są również nakładki graficzne ułatwiające konfigurację emulatora.

linia

MESSyFront
MESSyFront
Interfejs graficzny dla emulatora MESS, który maksymalnie ułatwia zarządzanie emulowanymi środowiskami. Działa na bibliotekach GTK+.

linia

Modeler
Modeler
Modeler jest emulatorem Sega System 32, Sega System 32 Multi oraz Sega Model 1. Dostępny dla systemu Linux, Mac OSX i Windows.

linia

Mupen64plus
Mupen64Plus
Mupen64Plus jest kontynuacją nierozwijanego już emulatora Mupen64. Emuluje 64-bitową konsolę do gier Nintendo 64. Dostępny dla platformy Linux, FreeBSD, Mac OSX i Windows. Istnieją również forki dla Nintendo Wii, GameCube oraz Androida.

linia

NEStopia
NEStopia
FCEUX jest emulatorem 8-bitowej konsoli gier Nintendo Entertainment System. Dostępny dla system Windows. Przeportowany na platformę Linux oraz Mac OSX.

linia

Nestra
Nestra
Nestra jest emulatorem NES dynamicznie rekompilowanym na kod natywny. Działa z linii poleceń.

linia

Osmose
Osmose
Emulator konsol gier wideo Sega Master System i Game Gear przeznaczony dla systemu Linux i Windows. GUI programu pracuje na bibliotekach Qt.

linia

PCSX
PCSX
Emulator konsoli PlayStation dostępny dla platformy Linux, Mac OSX, Windows, konsolę Xbox, PlayStation3, GP2X Wiz oraz Wii. Na bazie kodu źródłowego PCSX powstały niezależne forki emulatora: PCSX-df oraz PCSX-Reloaded.

linia

PCSX-Reloaded
PCSX-Reloaded
Niezależny fork projektu PCSX-df, który służy do emulacji konsoli PlayStation. Dostępny dla platformy Linux, Mac OSX oraz Windows.

linia

pLauncher
pLauncher
pLauncher to graficzny interfejs do uruchamiania emulatorów w ich własnych oknach. Projekt zakończony w 2001 roku.

linia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *