Własny serwer – cz.16: MyBB

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2023, 17:52 
W kolejnej, szesnastej już z rzędu części cyklu Własny Serwer zainstalujemy aplikację forum internetowego MyBB.

Co to jest MyBB?

MyBB (poprzednio: MyBulletinBoard) to otwartoźródłowa aplikacja webowa służąca do stworzenia i prowadzenia forum dyskusyjnego. Projekt został założony przez Chrisa Boultona w 2002 roku pod nazwą DevBB, jako fork XMB. Pierwsze publiczne wydanie (RC1) miało miejsce 10 grudnia 2003 roku.

MyBB, tak jak inne, webowe aplikacje wymaga kilku narzędzi, które już wcześniej zainstalowaliśmy:
1. Serwer www -> cz.1: wlasny-serwer-cz-1-serwer-www
2. System bazodanowy oraz interpretator PHP -> cz.2: wlasny-serwer-cz-2-php-i-sql
3. Certyfikat TSL/SSL (nie jest niezbędny, lecz wysoce zalecany – większość stron w sieci działa w oparciu o protokół HTTPS) -> cz.3: wlasny-serwer-cz-3-certyfikat-tsl-ssl

Do celów tej instalacji użyłem MyBB w wersji 1.8.31.

Baza danych (jak zwykle dla przypomnienia)
Logowanie do bazy MariaDB jako root:
mysql -u root -p

Utworzenie użytkownika o nazwie 'pawel1′ (lub użycie już istniejącego):
CREATE USER 'pawel1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mojehaslo1';

Utworzenie nowej bazy danych o nazwie bazamybb1:
CREATE DATABASE bazamybb1;

Udzielenie dostępu użytkownikowi 'pawel1′ do bazy 'bazamybb1′:
GRANT ALL PRIVILEGES ON bazamybb1.* TO 'pawel1'@'localhost';

Wyjście z MariaDB:
exit;

Instalacja
Pobierz paczkę MyBB ze strony projektu. Upewnij się, że pobierasz najnowszą wersję. Dla celów tego wpisu, użyłem, na chwilę obecną, najnowszą wersję 1.8.31.

wget https://resources.mybb.com/downloads/mybb_1831.zip

Rozpakuj archiwum zip:
unzip mybb_1831.zip

Przenieś katalog Upload do folderu, który udostępniasz za pośrednictwem serwera www (patrz cz.1):
mv -a Upload /var/www/example.com
i zmień jego nazwę:
mv /var/www/example.com/Upload /var/www/example.com/public_html

Zmień właściciela plików MyBB:
chown -R www-data:www-data /var/www/example.com/public_html

Zmień nazwy plików na serwerze Apache:
cd /var/www/example.com/public_html

mv htaccess.txt .htaccess

W przypadku serwera Nginx:
mv htaccess-nginx.txt .htaccess

Zmień również nazwę pliku konfiguracyjnego:
mv inc/config.default.php inc/config.php

Nadaj prawa dla wybranych plików i katalogów:
chmod 666 inc/config.php inc/settings.php
chmod 777 cache/ cache/themes/ uploads/ uploads/avatars/ admin/backups/
chmod 666 inc/languages/english var wpatb = {"location":"body","is_rtl":"ltr","is_right":"right","responsive":"a11y-non-responsive","contrast":"Toggle High Contrast","grayscale":"Toggle Grayscale","fontsize":"Toggle Font size","enable_grayscale":"false","enable_fontsize":"true","enable_contrast":"true"};