Edytory HTML

Tworzenie i edycja stron www

KWrite
KWrite
Lekki edytor tekstu przeznaczony dla środowiska KDE, jest częścią edytora Kate. Oferuje podświetlanie składni, wybór kodowania, zaznaczanie blokowe oraz eksport plików do formatu HTML. Program dostępny dla systemu Linux, Mac OSX i Windows.

linia

Komodo Edit/IDE
Komodo Edit
Komodo Edit jest otwartoźródłowym edytorem tekstu dla programistów. Oparty na silniku Mozilli, posiada wsparcie dla kolorowania składni PHP, Python, Ruby, Perl, Tcl, JavaScript, styli CSS i dokumentów HTML. Oferuje pracę w kartach, podgląd w przeglądarce internetowej oraz instalację wtyczek dla Mozilli. Dostępny dla systemu Windows, Mac OSX oraz Linux 32 i 64 bitów. Dostępna jest również wersja płatna programu o nieco rozszerzonej funkcjonalności Komodo IDE.

linia

LibreOffice
LibreOffice Writer
Procesor tekstu Writer jest częścią pakietu biurowego LibreOffice. Umożliwia tworzenie tabel, wstawiania grafik, tekstu i hiperłączy. Całość można wyeksportować do formatu HTML.

linia

Maqetta
Maqetta
Wieloplatformowe, webowe narzędzie typu WYSIWYG do tworzenia i edycji dokumentów HTML5 oraz aplikacji webowych. Oprogramowanie serwerowe może być uruchomione na zdalnym serwerze lub na lokalnym, na którym działa klient (przeglądarka www).

linia

Mlview
Mlview
Edytor XML przeznaczony dla środowiska GNOME. Oferuje m.in. opcję wytnij/kopiuj/wklej elementów XML, szukanie elementów/atrybutów XML, edycję wielu plików jednocześnie, przeciągnij/upuść i raportowanie błędów.

linia

OpenBEXI
OpenBEXI
Wieloplatformowy edytor HTML typu WYSIWYG. Umożliwia wstawianie tekstu, obrazów i innych widżetów w trybie wizualnym, dzięki czemu wygląd zbliżony jest do wyglądu otrzymanego w przeglądarce www. Program posiada wbudowaną możliwość publikacji gotowej strony, edytor CKE, przeglądarkę obrazów, toolkit DOJO, sprawdzanie walidacji.

linia

OpenOffice.org
OpenOffice.org Writer
Procesor tekstu Writer jest częścią pakietu biurowego OpenOffice.org. Umożliwia tworzenie tabel, wstawiania grafik, tekstu, hiperłączy. Całość można wyeksportować do formatu HTML.

linia

PhpStorm
PhpStorm
Wieloplatformowa, komercyjna aplikacja do tworzenia stron PHP. Oferuje podpowiadanie składni klas, funkcji, metod, indeksów tablic i nazw zmiennych oraz wsparcie dla styli kaskadowych. Obsługuje dokumenty tworzone w formacie PHPDoc. Posiada wsparcie dla systemów kontroli wersji: Git, CVS, SVN, Mercurial oraz Perforce. Umożliwia tworzenie kodu stron HTML, skryptów JavaScript oraz stylów CSS.

linia

RText
RText
Edytor tekstu dla programistów napisany w języku Java. Posiada m.in. możliwość podświetlania składni dla ponad 20 języków programowania: Assembler (X86), BBCode, C, C++, C#, CSS,  Delphi, Fortran, Groovy, HTML, Java, JavaScript, JSP, Lua, Perl, PHP, Properties Files, Python, Ruby, SAS, Scala, SQL, Tcl, UNIX shell scripts, Windows batch oraz XML. Posiada również wyszukiwanie i zamianę wyrażeń regularnych, własną konfigurację wyglądu okna programu oraz wsparcie wielu kodowań dokumentów.

linia

SeaMonkey
SeaMonkey Composer
Composer to edytor HTML typu WYSIWYG, jest częścią pakietu internetowego SeaMonkey. Pozwala na pracę w oknie trybu graficznego, tagów HTML i tekstowym oraz posiada możliwość podglądu gotowej pracy. Posiada możliwość formatowania i stylizacji tekstu, wstawiania hyperlinków i grafik oraz tworzenia tabel.

linia

SSEX
SSEX
Szymon Stefanek’s Edior for X jest prostym edytorem tekstu bazującym na bibliotekach Qt, skierowanym do programistów. Oferuje m.in. podświetlanie składni, obsługę języków Java, C, C+ i HTML oraz możliwość edycji wielu plików jednocześnie.

linia

Tickletext
TickleText
Lekki edytor tekstu przeznaczony dla programistów, działający na bibliotekach Tcl/Tk. Oferuje wsparcie dla Tcl, HTML, LaTeX, Perl, Python, export plików do PDF, wysyłanie/pobieranie plików za pomocą wbudowanego klienta FTP i konwersję LaTeX do HTML.

linia

Web HTML Editor
Web HTML Editor
Webowy edytor tekstu dla deweloperów IE 5.5+. Oferuje sprawdzanie pisowni, tworzenie tabel, wsparcie dla kart oraz wiele opcji formatowania.

linia

WebStorm
WebStorm
Komercyjne, wieloplatformowe środowisko programistyczne, służące do tworzenia aplikacji webowych w JavaScripcie i HTML(5). WebStorm jest wyspecjalizowaną wersją PhpStorm oferującą podzbiór jego cech. Posiada automatyczne uzupełnianie kodu, analizę kodu „w locie”, refaktoryzację, integrację VCS, wsparcie dla Nodejs, Zen Coding, Javascript Debugger, zintegrowaną kontrole wersji: Subversion, Git, GitHub, Perforce, Mercurial i CVS.

linia

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *