Repozytoria Ubuntu

Reklama na Linuxiarze.pl

 

Repozytoria Ubuntu :
1. Repozytoria podstawowe
2. Backports
3. Repozytoria dodatkowe
4. Klucze publiczne
5. Aktywacja zmian

 

Repozytoria Ubuntu

Jeśli chcesz w pełni cieszyć się możliwościami Ubuntu to dobrym sposobem na to jest dodanie zewnętrznych repozytoriów. Dzięki temu system zarządzania pakietami będzie miał dostęp do programów i bibliotek, które standardowo nie są używane przez Ubuntu.

Musisz jednak mieć na uwadze, iż repozytoria inne niż oficjalne mogą mieć wpływ na działanie całego systemu i robisz to na własne ryzyko.

Po instalacji Ubuntu repozytoria „main, multiverse, universe i restricted” są aktywne (?).
Możesz je sprawdzić lub dodać nowe za pomocą dowolnego edytora tekstu wchodząc
do pliku „/etc/apt/sources.list”. 

Jeśli linia adresu zaczyna się od słowa „deb” to znaczy, że system korzysta z tego serwera, jeśli przed adresem wstawiony jest znak „#” to adres jest zablokowany przed użyciem. Aby usunąć znak „#” musisz edytować plik „sources.list” z prawami administratora.

 

W miejsce „DIST” wpisz nazwę swojej wersji Ubuntu, np. „trusty”, „utopic”, „vivid”, itd.

 

 

Repozytoria podstawowe

Poniżej zamieszczone są obowiązkowe adresy dla Ubuntu :

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST-updates main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST-updates main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST-updates universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST-updates universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST-updates multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ DIST-updates multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu DIST-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu DIST-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu DIST-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu DIST-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu DIST-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu DIST-security multiverse

 

 

Backports

Repozytoria backports zawierają nowe wersje programów, które nie zdążyły wejść
do Ubuntu przed jego wydaniem, lecz przeznaczone są dla nowszej wersji systemu.

Dodaj poniższy wpis do pliku „/et/apt/sources.list” :

# Backports
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu DIST-backports main universe multiverse restricted

 

 

Repozytoria dodatkowe

Poniżej znajdziesz listę wybranych, dodatkowych repozytoriów, (nie wszystkie są aktywne) które pozwolą Ci na instalację aktualnych wersji wielu programów, np:

Bleed (backporty programów i bibliotek multimedialnych, m.in. VLC) :
# Bleed
deb http://ppa.launchpad.net/DIST-bleed/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/DIST-bleed/ppa/ubuntu DIST main

Blender :
# Blender
deb http://ppa.launchpad.net/cheleb/blender-svn/ubuntu DIST main
deb-src http://ppa.launchpad.net/cheleb/blender-svn/ubuntu DIST main

Cairo-dock :
# Cairo-dock
deb http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu DIST cairo-dock

    lub :

# Cairo-dock
deb http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/cairo-dock-team/ppa/ubuntu DIST main

Chromium (stabilne) :
# Chromium (stable)
deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/stable/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/stable/ubuntu DIST main

ClamAV :
# ClamAV
deb http://ppa.launchpad.net/claws-mail/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/claws-mail/ppa/ubuntu DIST main

Clementine :
# Clementine
deb http://ppa.launchpad.net/me-davidsansome/clementine/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/me-davidsansome/clementine/ubuntu DIST main

Deluge :
# Deluge
deb http://ppa.launchpad.net/deluge-team/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/deluge-team/ppa/ubuntu DIST main

Exaile :
# Exaile
deb http://ppa.launchpad.net/exaile-devel/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/exaile-devel/ppa/ubuntu DIST main

FileZilla :
# FileZilla
deb http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/filezilla/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/filezilla/ubuntu DIST main

Firefox (stabilne) :
# Firefox (stable)
deb http://ppa.launchpad.net/mozillateam/firefox-stable/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/mozillateam/firefox-stable/ubuntu DIST main

Getdeb :
# Getdeb
deb http://archive.getdeb.net/ubuntu DIST-getdeb apps games
# deb http://mirrors.dotsrc.org/getdeb/ubuntu DIST-getdeb apps games

Google (Picasa, Google Earth, Google Chrome) :
# Google
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable main non-free

Gwibber :
# Gwibber
deb http://ppa.launchpad.net/gwibber-team/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/gwibber-team/ppa/ubuntu DIST main

gThumb :
# gThumb
deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/gthumb/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/gthumb/ubuntu DIST main

Intel (sterowniki do kart graficznych) :
# Intel
deb http://ppa.launchpad.net/glasen/intel-driver/ubuntu DIST main
deb-src http://ppa.launchpad.net/glasen/intel-driver/ubuntu DIST main

Java :
# Java
deb http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/java/ubuntu DIST main
deb-src http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/java/ubuntu DIST main

JDownloader :
# JDownloader
deb http://ppa.launchpad.net/jd-team/jdownloader/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/jd-team/jdownloader/ubuntu DIST main

Kadu :
# Kadu
deb http://ppa.launchpad.net/patryk-prezu/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/patryk-prezu/ppa/ubuntu DIST main

Kdenlive :
# kdenlive
deb http://ppa.launchpad.net/sunab/kdenlive-release/ubuntu DIST main

Kernel (jądra systemu) :
# Kernel
deb http://ppa.launchpad.net/kernel-ppa/ppa/ubuntu DIST main

KMess :
# KMess
deb http://ppa.launchpad.net/kmess-packages/kmess-stable/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/kmess-packages/kmess-stable/ubuntu DIST main

LibreOffice :
# LibreOffice
deb http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu DIST main

Liferea :
# Liferea
deb http://ppa.launchpad.net/liferea/ppa/ubuntu DIST main
#deb-src http://ppa.launchpad.net/liferea/ppa/ubuntu DIST main

Minitube :
# Minitube
deb http://ppa.launchpad.net/neversfelde/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/neversfelde/ppa/ubuntu DIST main

   lub :

# Minitube
deb http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/minitube/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/minitube/ubuntu DIST main

Miro :
# Miro
deb http://ppa.launchpad.net/pcf/miro-releases/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/pcf/miro-releases/ubuntu DIST main

Opera (stabilne) :
# Opera (stable)
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free

Partner :
# Parter
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu DIST partner

Pidgin :
# Pidgin
deb http://ppa.launchpad.net/pidgin-developers/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/pidgin-developers/ppa/ubuntu DIST main

PlayOnLinux :
# PlayOnLinux
deb http://deb.playonlinux.com/ DIST main

Qmmp :
# Qmmp
deb http://ppa.launchpad.net/stiff.ru/qmmp-releases/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/stiff.ru/qmmp-releases/ubuntu DIST main

Scribus :
# Scribus
deb http://ppa.launchpad.net/scribus/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/scribus/ppa/ubuntu DIST main

SMPlayer :
# SMPlayer
deb http://ppa.launchpad.net/rvm/smplayer/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/rvm/smplayer/ubuntu DIST main

Thunderbird (stabilne) :

# Thunderbird (stable)
deb http://ppa.launchpad.net/mozillateam/thunderbird-stable/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/mozillateam/thunderbird-stable/ubuntu DIST main

TOR :

# TOR
deb http://deb.torproject.org/torproject.org DIST main

Ubuntu Tweak :

# Ubuntu Tweak
deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu DIST main

UnetBootin :

# UnetBootin
deb http://ppa.launchpad.net/gezakovacs/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/gezakovacs/ppa/ubuntu DIST main

VirtualBox :

# VirtualBox
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian DIST contrib non-free

Wine :

# Wine
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu DIST main

XBMC :

# XBMC
deb http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu DIST main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu DIST main

 

 

Klucze publiczne

1. W przypadku braku klucza publicznego, możesz pobrać go z serwera
    keyserver.ubuntu.com poleceniem :

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys ID_klucza

gdzie w miejsce „ID_klucza” wpisz numer brakującego klucza.

2. Klucz Google :

sudo wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -

3. Klucz z serwera gnupg.net :

gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv ID_klucza
gpg --export ID_klucza | apt-key add -

gdzie w miejsce „ID_klucza” wpisz numer brakującego klucza.

4. Pobranie wszystkich kluczy jednym poleceniem z serwera pgp.net :

sudo apt-get update 2> /tmp/keymissing; for key in $(grep "NO_PUBKEY" /tmp/keymissing |sed "s/.*NO_PUBKEY //"); do echo -e "\nProcessing key: $key"; sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv $key && sudo gpg --export --armor $key | sudo apt-key add -; done

 

 

aktywacja zmian

Aby zmiany dokonane w pliku „sources.list” zostały aktywowane trzeba odświeżyć listę pakietów poleceniem, jako administrator :

sudo apt-get update

 

 

Opublikowane: 16 / 05 / 2011

9 comments on “Repozytoria Ubuntu
  1. z ppa można też sobie doinstalować najnowszą wersję LibreOffice’a (4.0.1.2). chyba warto, bo działa szybciej niż 3.6.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strefa Linuxiarzy